12:09, Τρίτη
04 Οκτωβρίου 2022

Ποιες δουλειές… χαμηλών προσόντων έχουν πέραση

Εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας συνδέονται με χαμηλά προσόντα, καθώς στην αγορά παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, τα οποία είτε προτιμούν τις υψηλότερες αμοιβές του εξωτερικού είτε επιλέγουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Του ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Εργασίας για τη Στρατηγική Απασχόλησης, τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται θέσεις μόνο χαμηλών και μεσαίων προσόντων με ανάλογες χαμηλές και μικρομεσαίες αμοιβές. Με εξαίρεση τους κλάδους της βιομηχανίας και των κατασκευών, της οικοδομικής δραστηριότητας και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών, οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσιάζουν γενικά χαμηλή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οπότε και χαμηλή ζήτηση εργασίας, εντείνοντας το πρόβλημα της χαμηλής σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας και των επίμονα υψηλών ποσοστών ανεργίας.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία προκύπτουν τα εξής:

  • Το 14,5% των θέσεων μισθωτής απασχόλησης, που κινείται σε παρόμοια επίπεδα από το 2016 έως το 2021, απαιτούσε το χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων 1 και αφορούσε κατά κύριο λόγο ανειδίκευτους εργάτες στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, καθαριστές γραφείων και ξενοδοχείων, ανειδίκευτους εργάτες σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, παρόχους οικιακών υπηρεσιών κ.ά.
  • Το 65% των θέσεων μισθωτής εργασίας κατά την περίοδο 2016-2021 απαιτούσε επίπεδο δεξιοτήτων 2 και αφορούσε κατά κύριο λόγο πωλητές, οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων, χειριστές μηχανημάτων στις μεταφορές και κατασκευές, εργαζομένους στους κλάδους της φιλοξενίας και εστίασης κ.ά.
  • Το 9% των θέσεων μισθωτής εργασίας απαιτούσε επίπεδο δεξιοτήτων 3 και αφορούσε κυρίως επαγγελματίες προπονητές και αθλητές, νοσηλευτικό προσωπικό, φυσικοθεραπευτές, βοηθούς λογιστών και επιχειρηματικών συμβούλων, τεχνολόγους ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών, τεχνολόγους φυσικών και χημικών επιστημών και χειριστές εξοπλισμού Η/Υ και συναφών εφαρμογών.
  • Το 10% των θέσεων μισθωτής εργασίας απαιτούσε το υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων 4 και αφορούσε κατά κύριο λόγο σχεδιαστές, αναλυτές και προγραμματιστές υπολογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων, διευθυντικά στελέχη παραγωγικών και λειτουργικών μεγάλων μονάδων και διοικητικά στελέχη, έμπειρους λογιστές και επιχειρηματικούς συμβούλους κ.ά.

Τέλος, όπως επισημαίνεται στη σχετική έκθεση, εξετάζοντας τον δυναμισμό των θέσεων μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου για το διάστημα 2016-2021 υπό το πρίσμα των δεξιοτήτων που απαιτούν οι θέσεις αυτές, προκύπτει πως οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούσαν ένα μέτριο-προς-χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, αφού αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 από τα 4 επίπεδα δεξιοτήτων που διακρίνει η ταξινόμηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL