, Τετάρτη
30 Νοεμβρίου 2022

Πώς λειτουργούν τα ψηφιακά ΚΕΠΑ

Νέα εποχή για την εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρίες σηματοδοτεί η λειτουργία των ψηφιακών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας σε χρηστικό οδηγό που έδωσε στη δημοσιότητα, η υποβολή και παραλαβή της αίτησης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ekepa.epan.gov.gr, καταργώντας τις επισκέψεις και την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών με αναπηρία.

Τα βασικά σημεία λειτουργίας των νέων ψηφιακών ΚΕΠΑ συνοψίζονται στα εξής:

 1. Με το νέο σύστημα, ο πολίτης θα υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ, ανεξαρτήτως της παροχής που επιθυμεί έπειτα να αιτηθεί.
 2. Από 16/9/2022 η αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας από το ΚΕΠΑ υποβάλλεται ανεξαρτήτως του πού θέλει να τη χρησιμοποιήσει μετά. Εκτός από την ηλεκτρονική πύλη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τον νέο τρόπο υποβολής της αίτησης από το Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο 1555.
 3. Εάν κάποιος δεν μπορεί να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, τότε μπορεί να προσέλθει σε ΚΕΠ ή στη γραμματεία των ΚΕΠΑ ή να εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο πρόσωπο.
 4. Ο νόμιμος και εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος μπορεί να αναρτήσει ο ίδιος στην πλατφόρμα την αίτηση ή να την προσκομίσει με φυσική παρουσία.
 5. Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία αντλούνται από διάφορα μητρώα και η επέμβαση σε αυτά δεν είναι δυνατή απευθείας μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής αίτησης, ούτε από τον πολίτη, αλλά ούτε απευθείας και από τον χρήστη των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης.
 6. Από 16/9/2022 και στο πλαίσιο του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας καταργείται ρητώς η υποχρέωση πληρωμής οποιουδήποτε παράβολου.
 7. Μετά την υποβολή της αίτησης είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης (ΚΕΠ, Κέντρα Κοινότητας, ΚΕΠΑ), ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα κατάρτισης του ιατρικού εισηγητικού φακέλου. Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στους ιατρούς επιλογής του, οι οποίοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (https://www.e-prescription.gr/e-rv/d/kepa). Το μόνο στοιχείο που θα χρειαστούν οι ιατροί επιλογής του ενδιαφερόμενου για τη συμπλήρωση του ιατρικού εισηγητικού είναι ο ΑΜΚΑ και, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του θεράποντος ιατρού, με το ιστορικό του ασθενούς και τα δικαιολογητικά έγγραφα.
 8. Τα είδη αιτήσεων που είναι διαθέσιμα, μέσω της Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας, αφορούν την αρχική αίτηση, την αίτηση παράτασης και την αίτηση αναθεώρησης.
 9. Οι πολίτες που θα πάνε να υποβάλουν αίτηση στα ΚΕΠ, στα Κέντρα Κοινότητας και στις γραμματείες ΚΕΠΑ, είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους, οι ίδιοι ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, τα έγγραφα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία.
 10. Από 16/9/2022 η αίτηση για σύνταξη ή το επίδομα αναπηρίας πρέπει να υποβάλλεται με τη γνωστοποίηση του οριστικού αποτελέσματος αναπηρίας.
 11. Εάν μέχρι και τις 15/9/2022 έχει υποβάλει κάποιος τις αιτήσεις αναπηρίας, απαιτείται ως δικαιολογητικό η πιστοποίηση της αναπηρίας από το ΚΕΠΑ και δεν θα χρειαστεί να υποβάλει νέα αίτηση.
 12. Εάν το αίτημα αφορά λοιπές κοινωνικές παροχές, και όχι σύνταξη ή επίδομα αναπηρίας, και οι εισηγητικοί φάκελοι φέρουν ημερομηνία σύνταξης μέχρι και τη 15η Σεπτεμβρίου 2022, τότε ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσέλθει σε μια γραμματεία ΚΕΠΑ και να υποβάλει το αίτημα και τα χαρτιά του εισηγητικού φακέλου.
 13. Το τελευταίο τετράμηνο πριν από τη λήξη ισχύος της αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας υποβάλλεται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας αίτημα για επανεξέταση από το ΚΕΠΑ του επιδόματος αναπηρίας ή κάποιας παροχής από τον ΟΠΕΚΑ.
 14. Δεν μπορεί ο πολίτης να υποβάλει αίτηση ενώ υπάρχει ήδη στο παλαιό σύστημα του ΚΕΠΑ ενεργή ή εκκρεμής αίτηση. Εάν θεωρεί ότι δεν έχει εκκρεμή αίτηση στο παλαιό σύστημα, τότε πρέπει να επικοινωνήσει με το 1555 για να δηλώσει το πρόβλημα.
 15. Όλες οι πληροφορίες για την αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ μπορούν να βρεθούν στον Κανονισμό Λειτουργίας του.
 16. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο άμεσα ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το 1555.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL