, Δευτέρα
04 Δεκεμβρίου 2023

Πρυτανικές εκλογές ΑΠΘ – Επανεξελέγησαν και οι 6 εκλεγέντες των άγονων εκλογών

Ολοκληρώθηκε χθες, Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Επανεξελέγησαν όλοι οι εκλεγέντες από τις προηγούμενες εκλογές, οι οποίες είχαν κηρυχθεί άγονες.

Οι έξι εκλεγέντες στη θέση των εσωτερικών μελών του ενδεκαμελούς Συμβουλίου Διοίκησης, που προέκυψαν από τη χθεσινή εκλογική διαδικασία για τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, είχαν εκλεγεί και στις προηγούμενες εκλογές, οι οποίες όμως είχαν αποβεί άγονες.

Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, ψήφισαν 1.391 μέλη ΔΕΠ σε σύνολο 1.549 εγγεγραμμένων εκλογέων.

Εκλεγόμενα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ, κατά σειρά εκλογής, είναι οι καθηγητές:

-Αναστασιάδης Κυριάκος, Σχολή Επιστημών Υγείας

-Στυλιανίδης Ευστράτιος, Πολυτεχνική Σχολή

-Φείδας Χαράλαμπος, Σχολή Θετικών Επιστημών

-Ζαρωτιάδης Γρηγόριος, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

-Αποστολίδης Απόστολος, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

-Ζωγραφίδης Γεώργιος, Φιλοσοφική Σχολή