, Παρασκευή
24 Μαΐου 2024

search icon search icon

Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Óôéãìéüôõðï áðü åîåôáóôéêü êÝíôñï óôï 3ï Ëýêåéï Ðýñãïõ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôùí Ðáíåëëáäéêþí ÅîåôÜóåùí ôçí ÄåõôÝñá 16 ÌáÀïõ 2016. Ïé õðïøÞöéïé ìáèçôÝò åîåôÜóôçêáí óôï ìÜèçìá ôçò ÍåïåëëçíéêÞò Ãëþóóáò. (EUROKINISSI/ILIALIVE.GR/ÃÉÁÍÍÇÓ ÓÐÕÑÏÕÍÇÓ)

Λήγει σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για το 2024, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε με σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2024, λήγει αύριο Παρασκευή 15.12.2023, η προθεσμία για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους της αίτησης-δήλωσης για την συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για το 2024.

«Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής της εν λόγω αίτησης για φέτος λήγει αύριο Παρασκευή 15-12-2023. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση. Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα, οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» αναφέρει στην ανακοίνωση του το ΥΠΑΙΘΑ.

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.