17:00, Τετάρτη
17 Αυγούστου 2022

Στεγαστικό φοιτητικό επίδομα: Αιτήσεις έως 29/7

Ξεκίνησαν χθες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 29 Ιουλίου.

Της: ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΤΖΟΥ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προγράμματος, για να πάρει κάποιος στεγαστικό φοιτητικό επίδομα πρέπει ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται:

1. Να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ

3. Να είναι κάτοχος ΑΦΜ

Σημειώνεται ότι η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Πολύ σημαντικό για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι να έχει υποβληθεί πρώτα φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θα απορρίπτεται αυτόματα με την υποβολή της.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη), ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.

Πώς να συμπληρώσετε την αίτηση

Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που του χορηγήθηκαν από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Tον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή

2. Tον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται)

3. Tον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου

4. Tον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail)

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL