, Τετάρτη
17 Απριλίου 2024

search icon search icon

Θεσσαλονίκη – Δ. Παύλου Μελά: Χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Παύλου Μελά για τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλετρικού ρεύματος.

Η ανακοίνωση:

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 “Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του Ν.4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” (Β΄3088) (ΦΕΚ 3088/Β/2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/29.12.2021 (ΦΕΚ 6302/Β/2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση και την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821/24.05.2022, Κοινή Υπουργική Απόφαση,  αφορά  στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31.12.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος.
  • Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία (διατίθεται από την υπηρεσία)

2.Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

3.Αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους  όλων των μελών του νοικοκυριού

4.Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους  όλων των μελών του νοικοκυριού

5.Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

6.Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους  όλων των μελών του νοικοκυριού (αξία ακίνητης περιουσίας)

7.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο

8.Αντίγραφο γνωμάτευσης πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

9.Αντίγραφο βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού

10.Αποδεικτικά μονογονεϊκότητας

10.1. Διαζευγμένοι:

  • Αντίγραφο διαζευκτηρίου και δικαστικής απόφασης επιμέλειας

10.2. Σε διάσταση:

  • Αντίγραφα αποδεικτικών διάστασης και δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης επιμέλειας παιδιών

10.3. Άγαμοι:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

10.4 Χήρος/Χήρα

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

11.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατόπιν ραντεβού στο Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Λήμνου 2, Νικόπολη, Σταυρούπολη.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού και δικαιολογητικά:

2310 020166, 2310 020174.

Σας ενημερώνουμε επίσης  για  το νέο 5ψήφιο τηλεφωνικό νούμερο 15902 στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για  πληροφορίες σχετικά με θέματα παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.