, Τρίτη
25 Ιουνίου 2024

search icon search icon

Θεσσαλονίκη: Ο ΙΟΘ εκφράζει τον κίνδυνο οικονομικής εξόντωσης λόγω του νέου νομοσχεδίου για τον αιγιαλό

Με ανακοίνωση του ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης εκφράζει τις αντιρρήσεις του με το πρόσφατο νομοσχέδιο που αφορά την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας παράκτιων και παραθαλάσσιων περιοχών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης:

«Στις 31 Ιανουαρίου 2024 τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» η οποία έληξε στις 14/2/2024.

Σύμφωνα με τη πρόταση του υπουργείου οικονομικών στο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε τα ναυταθλητικά σωματεία κινδυνεύουν με οικονομική εξόντωση λόγω της χρήσης αιγιαλού και παραλίας διότι εξισώνονται με τις τουριστικές επιχειρήσεις (beach bars, ξενοδοχειακές μονάδες κ.τ.λ.) που δραστηριοποιούνται στην παραλία και τον αιγιαλό.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης συμμετείχε στη  συνάντηση με την Πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ι.Ο. και προέδρους και εκπροσώπους Ναυταθλητικών συλλόγων στο πλαίσιο του «περιφερειακού πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος» και έκρουσε το καμπανάκι κινδύνου σχετικά με το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου. Μετά από προτροπή της Προέδρου της Ε.Ι.Ο κας. Νίκης Αναστασίου ανέλαβε να συντάξει πρόταση τροποποίησης των επίμαχων σημείων και να την αναρτήσει κατόπιν εγκρίσεως στην διαβούλευση.

Την Δευτέρα 12/2/2024 σε κοινή σύσκεψη με τους υπόλοιπους ομίλους της Θεσσαλονίκης που συνεκάλεσε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις του,  αποφασίστηκαν, το προοίμιο, εισαγωγική έκθεση και οι βασικές προτάσεις τροπολογίας του άρθρου 11 στην διαβούλευση. Ο Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού ομίλου, Κος Κωστής Χαντζαρίδης ανάρτησε τις προτάσεις στην διαβούλευση και παρακίνησε όλους τους ναυταθλητικούς ομίλους της πόλης μας και όχι μόνο, να κάνουν και αυτοί παρέμβαση.

Επίσης έγινε ευρεία επικοινωνία με την Ε.Ι.Ο., Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. και Ε.Ο.Κ.-Κ. για να ενεργοποιήσουν όλα τα ναυταθλητικά σωματεία ώστε να γίνει μια συντονισμένη παρέμβαση που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα όλων των σωματείων.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση και μαζική!!! Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και όχι μόνο τα Ναυταθλητικά Σωματεία. Αφορά την διεύρυνση της επαφής μας με την Θάλασσα. Η Θάλασσα δεν είναι όριο είναι η συνέχεια, είναι ορίζοντας δραστηριοτήτων και το μέλλον των πόλεων».

Οι προτάσεις του ΙΟΘ:

«Κατάθεση πρότασης στην διαβούλευση για την ορθολογικότερη αντιμετώπιση των Ναυταθλητικών Σωματίων σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης του αιγιαλού και της παραλίας.

Προοίμιο για την αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 11

Τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)  είναι συνήθως εγκατεστημένα σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις  όμορες της παραλίας και του αιγιαλού.

Αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν με τους ειδικούς όρους του αθλητικού νόμου, εποπτεύονται από τη ΓΓΑ και επιτελούν εκ του νόμου κοινωφελή σκοπό καλλιεργώντας το Δημόσιο Αγαθό της ναυταθλητικής παιδείας και άθλησης.

2. Η χρήση της παραλίας και του  αιγιαλού καθώς και η λειτουργία εγκαταστάσεων επί του αιγιαλού και της παραλίας από τα ναυταθλητικά σωματεία, είναι επιβεβλημένη για την άσκηση του ναυταθλητικού έργου και σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού εφόσον η πρόσβαση είναι ελεύθερη στον οιονδήποτε.

3. H πλειονότητα των εγκαταστάσεων των ναυταθλητικών σωματείων έχουν ανεγερθεί πριν από την ισχύ έναρξης του υφιστάμενου  νόμου (Ν. 2791/2001), συνήθως με δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και/ή των τοπικών Δήμων και χρησιμοποιούνται επί χρόνια για την άθληση της νεολαίας και την επαφή της με τη θάλασσα, το ναυταθλητισμό και την καλλιέργεια της ναυταθλητικής παιδείας και ήθους γενικότερα. 

Άρθρο 11

Διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης σε όμορη επιχείρηση ή σωματείο

1. Με απόφαση του φορέα που είναι αρμόδιος για την παραχώρηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 7, επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρία (3) έτη, στις εξής επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία, μετά από αίτημά τους, εφόσον λειτουργούν νόμιμα σε χώρο όμορο του τμήματος αιγιαλού και παραλίας: 
α) κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, 
β) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), 
γ) κέντρα αναψυχής, και 
δ) ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148). 

2. Η επιχείρηση ή το σωματείο της παρ. 1 θεωρείται όμορο του παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας και όταν ανάμεσα στον χώρο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο και τον αιγιαλό ή την παραλία, κατά περίπτωση, παρεμβάλλεται οδός, πλατεία ή άλλος κοινόχρηστος χώρος, ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Αν το ακίνητο που παρεμβάλλεται ανήκει στην ΕΤΑΔ, το αίτημα της παρ. 1 διαβιβάζεται από τον ενδιαφερόμενο ταυτόχρονα και στην ΕΤΑΔ και η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας και στο ενδιάμεσο τμήμα ακινήτου αρμοδιότητας της ΕΤΑΔ. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση του ακινήτου του πρώτου εδαφίου καθορίζεται από την ΕΤΑΔ ανά τετραγωνικό μέτρο χρήσης, ανά ζώνες, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέχρι τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους και κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Το τίμημα για το παραχωρούμενο ακίνητο καταβάλλεται σε ετήσια βάση από τον παραχωρησιούχο, άπαξ και απευθείας στον λογαριασμό της ΕΤΑΔ κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ, αφού προσυπογραφεί και από το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ. Αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος της παρ. 1, τεκμαίρεται σιωπηρώς η συναίνεση της ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης, ιδίως, αν το ιδιωτικό ακίνητο αρμοδιότητάς της που παρεμβάλλεται, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα αξιοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό της. 

3. Το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις ή σωματεία οριοθετείται από: α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο, όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή και από β) παράλληλη γραμμή τεσσάρων (4) μέτρων από την ακτογραμμή και την προβολή αυτής προς την επιχείρηση, ώστε το παραχωρούμενο εμβαδόν να μην υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα και σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό και με άλλες 14 παραχωρήσεις απλής χρήσης, καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται.

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παραχώρηση μεγαλύτερης επιφάνειας, εφόσον καταλείπεται ελεύθερο το ποσοστό του πρώτου εδαφίου, αν η όμορη επιχείρηση υπάγεται στις περ. α) και β) και δ)  της παρ. 1 του παρόντος ή είναι ναυταθλητικό σωματείο που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) ή  είναι σύνθετο τουριστικό κατάλυμα των υποπερ. αα), ββ), δδ), εε) και ζζ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155). 

4. Δεν παραχωρούνται αιγιαλός και παραλία για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων. 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας του πρώτου εδαφίου σε ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και ξενοδοχειακά καταλύματα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων ή σωματείων, καταλείπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους έξι (6) τουλάχιστον μέτρων μεταξύ των ορίων τους. Σε αυτή την περίπτωση το εμβαδόν του παραχωρούμενου χώρου της παρ. 3 μειώνεται έως το ήμισυ, προκειμένου να καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται. Κατ΄ εξαίρεση το πλάτος της ελεύθερης ζώνης μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η πρόσοψη της επιχείρησης ή του ναυταθλητικού σωματείου έχει μήκος μικρότερο των έξι (6) μέτρων.

6.Το τίμημα της παραχώρησης είναι αυτό που προκύπτει σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 10, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%). 

7. Αν υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις ή σωματεία, των οποίων η προβολή καλύπτει το ίδιο τμήμα αιγιαλού και παραλίας ή αν υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις ή σωματεία όμορα στην πλατεία που παρεμβάλλεται μέχρι τον προς παραχώρηση αιγιαλό και παραλία, δεν εφαρμόζεται το παρόν και η παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10, εφόσον το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού ή παραλίας εντάσσεται στις περιοχές που προβλέπονται στην κανονιστική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8, περί καθορισμού αιγιαλών, που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση.

Εάν το όμορο σωματείο είναι ναυταθλητικό σωματείο  που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), η παραχώρηση γίνεται σε αυτό κατά προτεραιότητα με τις διατάξεις του παρόντος.

8. Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα ή οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση (camping) ή ναυταθλητικό σωματείο κατά την εννοια του παρόντος στην οποία έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση όμορου τμήματος αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το παρόν, δύναται να παραχωρήσει τμήμα του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, ή υποστηρικτικής επιχείρησης του ναυταθλητικού έργου,  εφόσον διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2131.4/64444/6.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 20, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα δεν υπερβαίνει το μέρος του ανταλλάγματος που αναλογεί στην έκταση της περαιτέρω παραχώρησης. Η σύμβαση μεταξύ του παραχωρησιούχου και του τρίτου υποβάλλεται στην Κτηματική Υπηρεσία. Ο παραχωρησιούχος εξακολουθεί να ευθύνεται για την τήρηση των όρων της παραχώρησης από κοινού και εις ολόκληρον με το πρόσωπο προς το οποίο έχει παραχωρηθεί περαιτέρω η απλή χρήση τμήματος του παραχωρηθέντος αιγιαλού και παραλίας. 

9. Ειδικά για τους αιγιαλούς και τις παραλίες που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, η παραχώρηση απλής χρήσης σε όμορες επιχειρήσεις και σωματεία γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό της. 15 10. Για την εφαρμογή του παρόντος, οι όμορες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτημα παραχώρησης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Σε διαφορετική περίπτωση, η Κτηματική Υπηρεσία δύναται να παραχωρήσει το όμορο τμήμα αιγιαλού και παραλίας κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.

10. Ειδικά για τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), η παραχώρηση διενεργείται κατά προτεραιότητα, άνευ πλειοδοτικού διαγωνισμού, με ενιαίο για την επικράτεια συμβολικό τίμημα, που καθορίζεται σε 0,01 ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο παραχωρούμενης έκτασης. Τυχόν υφιστάμενες, ναυταθλητικές ή λιμενικές ή υποστηρικτικές ή βοηθητικές κατασκευές και εγκαταστάσεις,  που κατασκευάστηκαν στον αιγιαλό και την παραλία προ της έναρξης ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες  και εξαιρούνται της κατεδάφισης.

Στην έννοια των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται και όσες εξυπηρετούν πάσης μορφής δραστηριότητα χρηματοδότησης του ναυταθλητικού έργου».

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.