, Παρασκευή
14 Ιουνίου 2024

search icon search icon

Θεσσαλονίκη: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς ρεύμα αύριο Κυριακή 20/3

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Äéïíýóïõ, ôçí ÐÝìðôç 18 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óå äñáìáôéêÞ êáôÜóôáóç ðáñáìÝíåé áêüìá ï Äéüíõóïò ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÌÞäåéá". ÐïëëÜ óðßôéá áêüìá äåí Ý÷ïõí ñåýìá êáé íåñü êáèþò åêáôïíôÜäåò äÝíôñá Ý÷ïõí êáôáðÝóåé óôçí ðåñéï÷Þ. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγαμτοποιηθεί σε περιοχές της Θέρμης, της Καλαμαριάς και του Λαγκαδά αύριο Κυριακή 20/3 κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες.

Δείτε αναλυτικά τις περιοχές

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.