08:20, Σάββατο
01 Οκτωβρίου 2022

Τι αλλάζει σε αστικές και υπεραστικές μεταφορές

Οι αστικές και υπεραστικές μεταφορές με λεωφορεία, οι οποίες παρέχονται είτε από Ανώνυμες Εταιρείες, όπως τα ΚΤΕΛ, είτε από μεμονωμένους μεταφορείς, όπως συμβαίνει συνήθως στα νησιά, αλλάζουν επόπτη.

Της: ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΣΑΒΟΥΡΔΟΥ

Ο έλεγχος πλέον περνά στις περιφέρειες, οι οποίες ορίζονται αρμόδιες τοπικές αρχές, ώστε η χώρα μας να εναρμονιστεί πλήρως με την Κοινοτική Οδηγία, κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007.

Στις μητροπολιτικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, η παροχή των αστικών οδικών μεταφορών έχει δοθεί σε νομικά ανεξάρτητες οντότητες, τον ΟΑΣΑ, την ΟΣΥ, τη ΣΤΑΣΥ, τον ΟΣΕΘ και τον ΟΑΣΘ.

Με σκοπό τον πλήρη εναρμονισμό της χώρας μας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, και αφού ολοκληρώθηκε η μεταβατική φάση, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην κατάθεση ενός σύντομου και περιεκτικού νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει 36 άρθρα, καλύπτοντας όλες τις πτυχές που θέτει ο 1370, καθώς, έως τώρα, δεν είχε θεσπιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η διαγωνιστική διαδικασία για τις αστικές και υπεραστικές μεταφορές, δεδομένης της απελευθέρωσης αυτών.

Οι διαγωνισμοί ανά γεωγραφική περιοχή

Με το νομοσχέδιο ενοποιείται το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, διορθώνονται τα κακώς κείμενα που έχουν διαπιστωθεί και προβλέπονται διαδικασίες για τη διαγωνιστική διαδικασία.

«Ειδικά για τη διαγωνιστική διαδικασία, υιοθετούμε συγκεκριμένη μεθοδολογία και ανοικτές σε όλους τους φορείς διαδικασίες προκήρυξης, με σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας», τόνισε ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής.

Οι διαγωνισμοί θα διεξάγονται ανά γεωγραφική περιοχή, θα καθορίζεται ανώτατη επιτρεπόμενη χρέωση των μετακινουμένων επιβατών ανά χιλιόμετρο ή ανά ζώνη εκτελούμενου δρομολογίου και θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας.

Επίσης, και προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να διαθέτει τον προβλεπόμενο απαιτούμενο αριθμό λεωφορείων υπεραστικού ή αστικού ή ημιαστικού τύπου, τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, την απαιτούμενη στελέχωση, την εμπειρία στην εκτέλεση των υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών καθώς και τα συστήματα τηλεματικής και ενιαίας πληροφόρησης και ενιαίας έκδοσης εισιτηρίων.

Παράλληλα, με το σχέδιο νόμου, το οποίο θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα προς διαβούλευση, επιλύεται και το θέμα της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ), μιας ανεξάρτητης αρχής που ναι μεν ιδρύθηκε με τον 4199 του 2013, αλλά ουδέποτε συγκροτήθηκε και λειτούργησε.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL