, Τρίτη
29 Νοεμβρίου 2022

Ελληνικός Χρυσός: Δίκαιο, ασφαλές και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

H στρατηγική της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός” είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, που εκτιμά την διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Η Ελληνικός Χρυσός από την αρχή της δραστηριότητάς της λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός αποτελεί μια από τις εμβληματικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ελλάδα, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της περιοχής, απασχολώντας περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους, με το 84% να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.

Από το 2012, αποτελεί μέρος της Eldorado Gold, της καναδικής μεταλλευτική εταιρεία, η οποία διαθέτει 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων ανά τον κόσμο. Η Ελληνικός Χρυσός, επενδύει στη διαρκή εξέλιξη και στη βελτίωση των πρακτικών απασχόλησης ώστε να διασφαλίζεται ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που προάγει την επαγγελματική και ηθική αριστεία.

Ο κ. Νικόλαος Μπίρης HR Senior Business Partner της Ελληνικός Χρυσός, η κ. Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η κ. Έρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων Ελλάδας της Eldorado Gold κατά την απονομή του σήματος Ισότητας SHARE στην Ελληνικός Χρυσός

Υποστηρίζοντας έμπρακτα τη συμπερίληψη και την πολιτική ίσων ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον, η Ελληνικός Χρυσός προχώρησε στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων και του Diversity Charter Greece, για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Με την αποδοχή των όρων που υπαγορεύονται από τη Χάρτα Διαφορετικότητας, η Ελληνικός Χρυσός επιβεβαιώνει στην πράξη τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς. Κινητήριος δύναμη για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί η κοινή πεποίθηση σύσσωμης της διοικητικής ομάδας της εταιρείας ότι το δικαίωμα στη διαφορετικότητα είναι βασικό κριτήριο για την επαγγελματική ευημερία και εξέλιξη των ανθρώπων, αλλά και του ίδιου του οργανισμού που επενδύει σε μία κουλτούρα υψηλής απόδοσης και αξιοκρατίας.

Χρήστος Μπαλάσκας, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της Eldorado Gold και Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος του ΚΕΑΝ κατά την τελετή υπογραφής της χάρτας διαφορετικότητας από την Ελληνικός Χρυσός

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνικός Χρυσός έλαβε πρόσφατα το Σήμα Ισότητας SHARE του Υπουργείου Εργασίας, μια διάκριση που βασίστηκε στις δεσμεύσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζει η εταιρεία με τις οποίες αναπτύσσει μια εταιρική κουλτούρα που προωθεί την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ανεξαρτήτως φύλου και άλλου είδους διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων.

Για αυτό το σκοπό, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σύστημα πολιτικών που καθορίζει το πλαίσιο για την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ανθρώπων της με τρόπο διαφανή και αξιοκρατικό, με στόχο τη δημιουργία ενός αποδοτικού και ταυτόχρονα δίκαιου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Πιο αναλυτικά, οι πολιτικές που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν:

  • Συγκεκριμένους δείκτες και στόχους σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό του οργανισμού και την ισότητα των φύλων. Οι επιδόσεις της εταιρείας καταγράφονται ανά 6μήνο και δρομολογούνται ενέργειες στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης
  • Συνεχείς εκπαιδεύσεις των στελεχών σε θέματα ηγεσίας που ενδυναμώνουν τις πρακτικές συμπερίληψης
  • Έναρξη υλοποίησης έρευνας σε θέματα συμπερίληψης σε ετήσια βάση και συνεχή αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων
  • Ενεργή Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης
  • Διαδικασία συνεντεύξεων και δημοσίευσης θέσεων εργασίας με τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς λόγω φύλου ή άλλης ιδιότητας
  • Μηχανισμό αναφορών που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό παρενόχλησης με ασφάλεια
  • Αναβάθμιση της διαδικασίας συνεντεύξεων και της δημοσίευσης ανοιχτών θέσεων εργασίας διαφάνεια και χωρίς προσδιορισμούς που ενδεχομένως να αποκλείουν υποψηφιότητες βάσει φύλου ή άλλου χαρακτηριστικού
  • Υποστήριξη της γονεϊκότητας με δυνατότητες για ελαστικό ωράριο ή/και εξ αποστάσεως εργασία για άνδρες και για γυναίκες
  • Καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε θέματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας και  συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ενδυνάμωσης των γυναικών στον κλάδο, όπως το International Women in Mining.

Τέλος ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το κοινωνικό αποτύπωμα της επένδυσης καθώς η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει την τελευταία δεκαετία περί τα €25 εκ. σε κοινωνικές επενδύσεις και έργα στο Δήμο Αριστοτέλη και τις τοπικές του κοινωνίες, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής, ενώ στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας σχεδιάζει επιπρόσθετες επενδύσεις περί των 70 εκ. ευρώ, σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης.

Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός

Η Ελληνικός Χρυσός, είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μόλυβδου και ψευδαργύρου, η οποία λειτουργεί  με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Η εταιρεία υλοποιεί μια από τις εμβληματικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ελλάδα, απασχολώντας περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους, με το 84% να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.

Από το 2012, αποτελεί μέρος της Eldorado Gold Corporation, της καναδικής μεταλλευτική εταιρεία, η οποία διαθέτει 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων ανά τον κόσμο. Η Ελληνικός Χρυσός, επενδύει στη διαρκή εξέλιξη και στη βελτίωση των πρακτικών απασχόλησης ώστε να διασφαλίζεται ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που προάγει την επαγγελματική και ηθική αριστεία.

Έως σήμερα η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει περί τα €25 εκ. σε κοινωνικές επενδύσεις και έργα στο Δήμο Αριστοτέλη και τις τοπικές κοινωνίες υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής, ενώ στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας σχεδιάζει επιπρόσθετες επενδύσεις περί των 70 εκ. ευρώ, σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης.