, Κυριακή
05 Φεβρουαρίου 2023

Μας έχει μπερδέψει ο Τζαβάρας

Αυτός ο Κώστας ο Τζαβάρας με έχει μπερδέψει. Μια φεύγει, μια μένει…

Τη μια στιγμή λέει ότι δεν θα ξανακατέβει βουλευτής και την άλλη στιγμή λέει ότι θα κατέβει. Τη μια λέει ότι παραιτείται από την Επιτροπή Θεσμών και μετά βγαίνει στα ραδιόφωνα και λέει ότι δεν παραιτείται.

Άλλα λέει στη στάση κι άλλα στο λεωφορείο…

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL