, Πέμπτη
21 Σεπτεμβρίου 2023

Βασίλης Κορκίδης

Ο Βασίλης Κορκίδης είναι πρόεδρος του ΕΒΕΠ.