02:44, Τρίτη
09 Αυγούστου 2022

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν εισαγωγή στον παιδικό σταθμό και στα ΚΔΑΠ της ΔΗΚΕΩ

Άρχισαν οι αιτήσεις για δωρεάν εισαγωγή στον παιδικό σταθμό και στα ΚΔΑΠ της ΔΗΚΕΩ για το σχολικό έτος 2022/2023, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 12/08/2022.

Πληροφορίες για την συμπλήρωση των αιτήσεων παρέχονται:

Στο γραφείο της Διοίκησης της ΔΗΚΕΩ (Λόρδου Βύρωνα & Θεσσαλονίκης/Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου «Αγγελος Βλαχόπουλος»). Τηλ. 2310697755, 2310809323.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι, όπως υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου, του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και των ΟΤΑ.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ γίνονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (https://www.eetaa.gr/).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν:

Το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ ΚΑΙ των δύο γονέων, το ΑΜΚΑ των παιδιών, καθώς επίσης και τους κωδικούς εισόδου στο TAXISNET.

Οι δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων και παιδιών στο δήμο Ωραιοκάστρου είναι:

  1. Παιδικός Σταθμός – Λητής ΚΩΔΙΚΟΣ – 379
  2. ΚΔΑΠ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – Α΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ – 282
  3. ΚΔΑΠ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – Β΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ – 62522
  4. ΚΔΑΠ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ – Α΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ – 358
  5. ΚΔΑΠ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ – Β΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ – 21263
  6. ΚΔΑΠ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – Α΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ – 51869
  7. ΚΔΑΠ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – Β΄ Βάρδια ΚΩΔΙΚΟΣ – 62547