19:06, Τετάρτη
29 Ιουνίου 2022

ΥΠΕΣ: Τι αλλάζει στη Δημοτική Αστυνομία

Ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους δήμους της χώρας προέκυψε από την πρόσφατη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλιου, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας παρουσίασαν το σχέδιό τους για την αναμόρφωση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Όπως προκύπτει λοιπόν από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν του Συμβουλίου, προωθείται μια σειρά από διατάξεις με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Για να συμβεί αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών θα προσχωρήσει στην ομαδοποίηση αρμοδιοτήτων σε τρεις κατηγορίες με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών και τη συχνότητα άσκησής τους, στην κατάργηση αρμοδιοτήτων που δεν συνάδουν με τον ρόλο της και στην αναδιατύπωση των αρμοδιοτήτων προκειμένου να είναι σαφές το πεδίο άσκησής τους. Ακόμη προβλέπονται η κατηγοριοποίηση δήμων με βάση αντικειμενικά κριτήρια (έκταση και πληθυσμό) και η ανάθεση άσκησης κατηγοριών αρμοδιοτήτων ανά κατηγορία δήμων, η δυνατότητα επιλογής άσκησης αρμοδιοτήτων για τις δύο πρώτες κατηγορίες δήμων (έως 3.500 μόνιμους κατοίκους και από 3.501 έως 6.000 μόνιμους κατοίκους) και η δυνατότητα επιλογής, επιπλέον των υποχρεωτικών, αρμοδιοτήτων για δύο επόμενες κατηγορίες δήμων (από 6.001 έως 50.000 μόνιμους κατοίκους και από 50.001 έως 100.000 κατοίκους), καθώς και η άσκηση αρμοδιοτήτων κατόπιν στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Τέλος, προβλέπεται ότι θα γίνει συσχέτιση του ωραρίου Δημοτικής Αστυνομίας με την άσκηση κατηγοριών αρμοδιοτήτων, όπως και ρύθμιση όλων των εκκρεμών θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των δημοτικών αστυνομικών. Κατά την προώθηση των παραπάνω ρυθμίσεων αναμένονται ανακοινώσεις και για τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL