, Σάββατο
30 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΧΑΕ: Στα 3,33 εκατ. τα καθαρά κέρδη μετά φόρων

Αύξηση 18,2% σημείωσε στον τζίρο α’ τριμήνου η ΕΧΑΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών το α’ τρίμηνο του 2023 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε 11,7 εκατ. ευρώ, έναντι 9,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,2%.Το 66% του κύκλου εργασιών του ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εμφανίζοντας μια μεταβολή 1,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ήτοι αύξηση 30,7%. Το υπόλοιπο 34% του κύκλου εργασιών παρέμεινε αμετάβλητο και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υπηρεσίες σε τρίτους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL