, Τετάρτη
30 Νοεμβρίου 2022

Καρκίνος: Πρόταση Κομισιόν για προσυμπτωματικό έλεγχο

Ο καρκίνος του μαστού, του προστάτη, του εντέρου και του τραχήλου της μήτρας αποτελούν μάστιγα στις σύγχρονες κοινωνίες, για αυτό και η πρόληψη αποτελεί μέτρο κομβικής σημασίας.

Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η νέα προσέγγιση της Κομισιόν για το πώς πρέπει οι κοινωνίες να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο. Άλλωστε, το θέμα του καρκίνου αποτελεί μία από τις κυριότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προσέγγιση λοιπόν της Επιτροπής στηρίζεται στην ανάγκη να ενισχυθεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος. Μάλιστα, η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη-μέλη ώστε να αυξήσουν τη διάδοση της υιοθέτησης αυτού του ελέγχου. Η ανίχνευση του καρκίνου στο πρώιμο στάδιο μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου σώσει ζωές, ενώ παράλληλα καλύπτει περισσότερες ομάδες-στόχους αλλά και περισσότερα είδη καρκίνου. Αυτή η σύσταση θα συμβάλει ώστε τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν πως μέχρι το 2025 θα προσφέρεται προσυμπτωματικός έλεγχος στο 90% του πληθυσμού της ΕΕ, εφόσον φυσικά πληροί τις προϋποθέσεις για προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου.

Ο στοχευμένοςπροσυμπτωματικός έλεγχος θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα είδη καρκίνου, όπως στον καρκίνο του προστάτη, του πνεύμονα και του στομάχου.Για να διευκολυνθεί ο πιο στοχευμένοςπροσυμπτωματικός έλεγχος, η Επιτροπή επεκτείνει την ηλικιακή ομάδα που κάνει προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτή γυναίκες ηλικίας μεταξύ 45 και 74 ετών, από 50-69 ετών που είναι σήμερα. Συνιστά οι εξετάσεις για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) να πραγματοποιούνται σε γυναίκες ηλικίας από 30 έως 65 ετών κάθε 5 έτη ή ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, για την ανίχνευση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης εμβολιασμού κατά του ιού HPV. Επίσης, ζητεί τη διενέργεια εξετάσεων διαλογής για τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε άτομα ηλικίας 50-74 ετών μέσω ανοσοχημικής εξέτασης κοπράνων για τον προσδιορισμό τυχόν περαιτέρω παρακολούθησης με ενδοσκόπηση/κολονοσκόπηση.

Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία και τις μεθόδους, η σύσταση επεκτείνει τον οργανωμένο προσυμπτωματικό έλεγχο σε τρία ακόμα είδη καρκίνου, όπως του πνεύμονα για τους μανιώδεις αλλά και πρώην καπνιστές ηλικίας 50-75 ετών.Εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη σε άνδρες έως 70 ετών βάσει δοκιμών ειδικού προστατικού αντιγόνου, όπως και μαγνητική τομογραφία (MRI) ως περαιτέρω παρακολούθηση.Προσυμπτωματικός έλεγχος για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και επιτήρηση των προκαρκινικών βλαβών του στομάχου σε περιοχές με υψηλά ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του στομάχου και θνησιμότητας από αυτόν. Και όλα αυτά γιατί σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της πανδημίας έμειναν πίσω η πρόληψη για τον καρκίνο, η διάγνωση και η περίθαλψη των καρκινοπαθών.

Ισότιμη πρόσβαση σε όλους

Η σύσταση δίνει μεγάλη σημασία στο να υπάρξει ισότιμη πρόσβαση στον προσυμπτωματικό έλεγχο, στις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών ομάδων, των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων που ζουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Σκοπός είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου να εφαρμοστείσε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστούν κατάλληλες και έγκαιρες διαγνωστικές διαδικασίες, αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη και μεταθεραπευτική παρακολούθηση. Η σύσταση εισάγει την τακτική συστηματική παρακολούθηση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων, μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ενημέρωσης για τον καρκίνο και του μητρώου ανισοτήτων όσον αφορά τον καρκίνο.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL