, Τρίτη
31 Ιανουαρίου 2023

Η Βασιλική Λαζαράκου στο ΔΣ του ΟΟΣΑ για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Στο Διοικητικό Συμβούλιο (Bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έτος 2023 εξελέγη ως μέλος η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου.

Παράλληλα, η κ. Λαζαράκου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions – IOSCO), στο οποίο ανέλαβε καθήκοντα τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριος του 2022).

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διεθνής οργανισμός που εργάζεται για τη χάραξη «καλύτερων πολιτικών για καλύτερες ζωές» και ασχολείται με μια ευρεία γκάμα πολιτικών, που ξεκινούν από τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και φτάνουν μέχρι την προώθηση μιας ισχυρής εκπαίδευσης και την καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής. Ο ΟΟΣΑ είναι, δηλαδή, ένα φόρουμ και κόμβος γνώσης για δεδομένα και αναλύσεις, ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών αλλά και συμβουλές σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές και τη θέσπιση διεθνών προτύπων.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, στην οποία μετέχει πλέον και η κ. Βασιλική Λαζαράκου, συντονίζει και καθοδηγεί το έργο του οργανισμού σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, εταιρικής χρηματοδότησης και κρατικών επιχειρήσεων και επιβλέπει την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης των G20/ΟΟΣΑ και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων. Ένας ακόμα ρόλος του ΟΟΣΑ είναι να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τον διάλογο του οργανισμού με οικονομίες μη μέλη στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης.

«Τιμή και χαρά μου…»

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Λαζαράκου αναφερόμενη στα νέα της καθήκοντα δήλωσε χαρούμενη για την τιμή που της έγινε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενη καθώς και μεγάλη τιμή που εκλέχθηκα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για το επόμενο έτος.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την παρουσία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στα διεθνή σώματα, όπως ο ΟΟΣΑ, και ειδικά σε μια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η επεξεργασία από την επιτροπή αυτή του ΟΟΣΑ των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να ενσωματωθούν, μεταξύ άλλων, και τα θέματα βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής καθώς και οι τεχνολογικές εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές.

Στόχος μας είναι η ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση των αλλαγών για την εταιρική διακυβέρνηση και γενικότερα η διαβούλευση σχετικά με διεθνή πρότυπα αλλά και η συνεργασία μεταξύ των χωρών που υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ουσιαστική ενίσχυση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και των εισηγμένων εταιρειών».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL