, Δευτέρα
30 Ιανουαρίου 2023

Ποια είναι η θέση του σχολείου σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον;

Η σκοπιμότητα αυτού του άρθρου είναι να υπενθυμίσει και να επικαιροποιήσει την αξία που έχει τόσο η αναγνώριση ενός καλού χαρακτήρα όσο και η ανάπτυξη των αξιών εκείνων που καλείται να κατέχει ένας άνθρωπος ώστε να γίνει ο ίδιος η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο.

Ένα από τα πρώτα πράγματα πάνω στο οποίο καλούμαστε να δουλεύουμε μαζί με τα παιδιά είναι η συνειδητότητα. Πού είμαι; Ποιος είμαι; Ποια θέση επιλέγω να έχω σε όσα λαμβάνουν χώρα γύρω μου; Είναι καθοριστικής σημασίας η ανάπτυξη απόλυτα συνειδητοποιημένων μαθητών που θα είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Με δεδομένο λοιπόν, ότι καλούμαστε να προετοιμάζουμε τα παιδιά για τις ανάγκες του πραγματικού κόσμου, πλέον πιο πολύ από ποτέ δεν αρκεί πια η συσσώρευση πλειάδας γνώσεων, αλλά απαιτείται η εκπαίδευση σε συγκεκριμένες δεξιότητες ζωής, όπως μεταξύ άλλων είναι η συνεργασία, η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, καθώς επίσης και η συναισθηματική επίγνωση, εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να προετοιμάζεται κατάλληλα ως πολίτης του 21ου αιώνα που δεν θα επιβιώνει τυπικά, αλλά θα δημιουργεί ο ίδιος το μέλλον του.

Παρέχοντας στα παιδιά παράλληλα με την ευρύτερη μόρφωσή τους, μια εκπαίδευση δεξιοτήτων και αξιών μέσα σε ένα ευρύτερο αξιακό περιβάλλον που βασίζεται στην αμοιβαία αποδοχή, την δικαιοσύνη και την ελευθερία, το σχολείο θα μεγαλώνει μαθητές με βαθιά κατανόηση της Δημοκρατίας. Χωρίς καμία διάθεση να μακρηγορήσω, θα ήθελα να εστιάσω στην ανάγκη της κοινωνίας να επενδύσει σε μια εκπαίδευση που θα φροντίζει για την Παιδεία των μαθητών με τον δάσκαλο να μην περιορίζεται στον άχαρο ρόλο του διεκπεραιωτή αλλά να αναλαμβάνει την ευθύνη ενός δασκάλου εμπιστοσύνης και θετικού προτύπου.

Η βίαιη πολλές φορές ρομποτοποίηση των πάντων μας οδηγεί όλους να επαναπροσδιορίσουμε τον ουσιαστικό ρόλο του σχολείου δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών, αυτή που θα τους ξεχωρίζει από τις μηχανές καθώς και τις αξίες και τις δεξιότητες ζωής, εκείνες που οφείλει να διατηρεί τόσο ο φυσικός άνθρωπος όσο και ο πολίτης του μέλλοντος.