, Δευτέρα
22 Απριλίου 2024

search icon search icon

Νικόλαος - Θεολόγος Παπαδόπουλος

Ο Νικόλαος - Θεολόγος Παπαδόπουλος είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει αποφοιτήσει το Γαλλικό Τμήμα του ΑΠΘ με πρώτες μεταπτυχιακές σπουδές στην Σημειωτική και Διαπολιτισμική Επικοινωνία (ΔΠΜΣ) και δεύτερες μεταπτυχιακές σπουδές στην Διδακτική των Γλωσσών και στις Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία (ΠΜΣ).