, Παρασκευή
02 Δεκεμβρίου 2022

«Μπλόκο» στην ευρωπαϊκή βοήθεια στους άπορους – Στον «αέρα» ο διαγωνισμός 2 εκατ. ευρώ του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους παρατηρούνται στη Θεσσαλονίκη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

Απόφαση της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κρίνει ότι ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου σε συγκεκριμένη εταιρία ήταν «φωτογραφικός», προκειμένου να αποκλειστούν άλλες εταιρίες που ενδιαφέρονται, με συνέπεια η διαδικασία να έχει «παγώσει» σε σημείο να χαθεί ακόμη και η χρηματοδότηση που λήγει στα τέλη του έτους. Ο δήμος Θεσσαλονίκης προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο και ζήτησε τόσο την ακύρωση όσο και την αναστολή της απόφασης της Αρχής των συμβάσεων, κρούοντας από την πλευρά του τον κώδωνα του κινδύνου για τους άπορους, λόγω των καθυστερήσεων.  

Στην απόφασή της με αριθμό 1181/2022 που εκδόθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουλίου η Αρχή δημοσίων Συμβάσεων έκρινε ότι ο διαγωνισμός δεν πρέπει να προχωρήσει καθώς παραβιάζονται οι  αρχές της αναλογικότητας, του ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης, σε σχέση με τη συμμετοχή άλλων ανταγωνιστικών εταιριών, όπως αναφέρεται στην απόφαση. «Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος επικαλείται, εν προκειμένω, όταν τα όποια κριτήρια επιλογής, ακόμη και αν κατ’ αρχήν παρίστανται ως θεμιτά, δεν θα πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποκλείσουν υποψήφιους αναδόχους, οι οποίοι υπό άλλη, ομοίως επαρκή για τη διασφάλιση της απαιτούμενης ικανότητας, θα μετείχαν, τονώνοντας τον ανταγωνισμό αλλά θα πρέπει να ιδωθούν υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας», αναφέρεται ακριβώς στην απόφαση με την οποία ακυρώθηκε ο διαγωνισμός ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ και πρέπει να γίνει νέος, με κίνδυνο να μην γίνει διανομή προϊόντων βοήθειας σε χιλιάδες απόρους της Θεσσαλονίκης. «Η απαίτηση του διαγωνισμού που τίθεται με τη διακήρυξη είναι σπάνια στην αγορά και θέτει εμπόδιο στον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό, ευνοώντας αδικαιολόγητα συγκεκριμένους προμηθευτές», αναφέρεται στην απόφαση με την οποία υιοθετείται η προσφυγή άλλων εταιριών που δεν κέρδισαν τον διαγωνισμό. 

Οι όροι 

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ειδικά χαρακτηριστικά για τη διανομή των ειδών αυτών με βασικότερη την εμπειρία η οποία αποτυπώνεται με μία σειρά όρων: Οι συμμετέχοντες πρέπει από το 2018 να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις αξίας τουλάχιστον με το 20% του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Η κάθε μία από τις συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνει στο 50% ίδια ή συναφή προϊόντα με αυτού του διαγωνισμού, όπως και ειδικών προϊόντων που αναφέρονται, όπως και να έχει εκτελέσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις με περισσότερους από 2.000 ωφελούμενους. Και όλα αυτά με την προϋπόθεση να διασφαλίζονται συγκεκριμένες συνθήκες μεταφοράς και γι’ αυτό οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν δύο φορτηγά για τη μεταφορά των ειδών παντοπωλείου, άλλα δύο για τη μεταφορά των κρεάτων και τουλάχιστον ένα για τα προϊόντα βασικής υλικής συνδρομής.  

Από την πλευρά της η Ένωση εταιριών που προσέφυγε στον διαγωνισμό θεωρεί τους όρους ότι έχουν παραβιάσει την αρχή της αναλογικότητας, παραπέμποντας σε σχετικές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Ωστόσο όμως ο δήμος Θεσσαλονίκης στην έφεση που κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, θεωρεί ότι οι όροι του διαγωνισμού είναι απαραίτητοι «για την απόδειξη της εμπειρίας των συμμετεχόντων στην εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων η οποία αποδεικνύεται με την επιτυχή ολοκλήρωση συμβάσεων από τους φορείς κατά πάγια τακτική απ’ όλες τις συμβάσεις ανά την επικράτεια», σημειώνεται σύμφωνα με πληροφορίες στην έφεση. Ακόμη τονίζεται ότι ο ισχυρισμός των εταιριών που προσέφυγαν ότι μόνον δύο εταιρίες πληρούσαν τα συγκεκριμένα κριτήρια για τον διαγωνισμό «είναι αναπόδεικτος».  

Ο δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε ακόμη τη αναστολή της απόφασης της Αρχής, με την οποία ακυρώνεται ο διαγωνισμός, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ότι εάν δεν γίνει θα δημιουργηθούν προβλήματα καθώς «υπό τις υπάρχουσες συνθήκες της σοβούσας οικονομικής κρίσης, είναι εντελώς απαραίτητο να προοδεύσει και να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, προς όφελος των ευπαθών ομάδων τις οποίες και θα ανακουφίσει, ώστε να συνδράμει ο δήμος στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους εν όψει των επερχόμενων Χριστουγέννων», αναφέρεται στην αίτηση αναστολής.  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ KARFITSA