, Παρασκευή
27 Ιανουαρίου 2023

Σύνθια Σάπικα

Η Σύνθια Σάπικα είναι δημοσιογράφος - παρουσιάστρια της ΕΡΤ3.